All posts of web839_wp1

Colofon

COLOFON: Het doel van St. Sonolux is het produceren van concerten waarin de synthese tussen auditieve en visuele kunst een kernpunt is. Stichting Sonolux is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65635051 Het bestuur bestaat uit: Marcel Geraeds, voorzitter Koen de Wit, penningmeester Anne Wind, secretaris E: mail@sonolux.nl
Read More