COLOFON:
Het doel van St. Sonolux is het produceren van concerten waarin de synthese tussen auditieve en visuele kunst een kernpunt is. Stichting Sonolux is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65635051

Het bestuur bestaat uit:
Marcel Geraeds, voorzitter
Koen de Wit, penningmeester
Anne Wind, secretaris

E: mail@sonolux.nl